Техник эш

Пакет һәм транспорт

Пакет һәм транспорт :

1.Чин клиентлар мәгълүмат үзәге компьютер бүлмәсе проекты

1.Чин клиентлар мәгълүмат үзәге компьютер бүлмәсе проекты

2. Израиль көнкүреш электр белән тәэмин итү проекты
 

2. Израиль көнкүреш электр белән тәэмин итү проекты

3.Хаити Телеком Компьютер бүлмәсе проекты
 

3.Хаити Телеком Компьютер бүлмәсе проекты

4.US PDU энергия бүлү берәмлеге проекты

4.US PDU энергия бүлү берәмлеге проекты

5.Сенегал җайга салынган электр белән тәэмин итү проекты

6.Перу UPS электр белән тәэмин итү проекты

6.Перу UPS электр белән тәэмин итү проекты

6.Перу UPS электр белән тәэмин итү проекты